สารจากประธานกรรมการ

คุณเกรียงศักดิ์ รักสองหมื่น
     การพัฒนาเพื่อรังสรรค์การขนส่งสินค้าอย่างไม่หยุดนิ่งมีคุณภาพ และด้วยความมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการตอบสนองต่อตลาดในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางอย่างมีคุณภาพ
     ทำให้ในวันนี้ บริษัท เรสเวย์ จำกัด เป็นผู้นำทางด้านขนส่ง Logistics จากจุดเริ่มต้นของบริษัทขนส่ง เราได้ขยายธุรกิจ ไปยังการขายสุขภัณฑ์ห้องน้ำ Look, บล็อกแก้ว Diamond Glass,สี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำในประเทศ ยังได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เติบโตในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานประกอบกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดประเทศไทย
      ทั้งนี้ทุกกระบวนการทำงานได้ถูกดำเนินภายใต้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมทั้งในวันนี้ และตลอดไป