บริษัท เรสเวย์ จำกัด ร่วมจัดสร้างถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา ถวายแด่วัด สำนักปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาสักการะของพุทธบริษัท ศรัทธามหาชนทั้งหลาย

Read more...